Współpraca i Edukacja

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Wybrane działania w 2019 roku:

W lutym zostały przeprowadzone 2 akcje dokarmiania zwierzyny na
terenie gminy Kępice i Darłowo ze szkołami podstawowymi w Korzybiu i Starym Jarosławiu. Akcje te poprzedzone były między innymi wcześniejszą zbiórką żołędzi i kasztanów. W trakcie tych spotkań myśliwi opowiedzieli dzieciom o przyrodzie i roli jaką pełnimy w jej ochronie. Obie akcje zakończone zostały wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Link do zdjęć

Na początku grudnia tak jak w kilkunastu poprzednich lata ogłoszony został konkurs plastyczny pod nazwą ” Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” we wszystkich szkołach w gminie Kępice. W tym roku do konkursu przystąpiło 49 uczniów. Finał konkursu odbył się 20 grudnia w SP Korzybie. Trzyosobowa komisja pod przewodnictwem koordynatora akcji Pani Marioli Kołodziej przyznała łącznie 6 nagród i 14 wyróżnień.
Link do zdjęć

Nasze KŁ włączyło się do akcji „Świąteczna paczka” i w dniu 19.12.2019 odbyliśmy spotkanie z wychowankami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie. Na spotkanie z dziećmi przyjechało 4 członków Koła w tym przedstawiciele Zarządu pod przewodnictwem Pani Prezes Ireny Pieleckiej. Dzieci otrzymały prezenty, a ich radość była bezcenna!

Wybrane działania w 2016 roku:

Od kilku lat kol. Robert Kołodziej współpracuje z Zespołem Szkół w Korzybiu, organizując ciekawe zajęcia edukacyjne w klasie i w lesie, konkursy plastyczne i inne  formy aktywności uczące dzieci zachowań w lesie i właściwego kontaktu z naturą. Inicjatywa doceniana jest przez szkołę, za co koło otrzymuje miłe podziękowania.

Podziękowanie 2016

Podziękowanie 2015

Podziękowanie 2014

Kol. Zygmunt Siedlecki zorganizował lekcje edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bobrowicach.

Spotkanie z myśliwym /Zygmuntem Siedleckim/ – Obserwator lokalny    08 04 2015

„Bobrowice Spotkanie z myśliwymi” – Leśna lekcja prowadzona przez Z. Siedleckiego 26 02 2015