Współpraca i Edukacja

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Od kilku lat kol. Robert Kołodziej współpracuje z Zespołem Szkół w Korzybiu, organizując ciekawe zajęcia edukacyjne w klasie i w lesie, konkursy plastyczne i inne  formy aktywności uczące dzieci zachowań w lesie i właściwego kontaktu z naturą. Inicjatywa doceniana jest przez szkołę, za co koło otrzymuje miłe podziękowania.

Podziękowanie 2016

Podziękowanie 2015

Podziękowanie 2014

Kol. Zygmunt Siedlecki zorganizował lekcje edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bobrowicach.

Spotkanie z myśliwym /Zygmuntem Siedleckim/ – Obserwator lokalny    08 04 2015

„Bobrowice Spotkanie z myśliwymi” – Leśna lekcja prowadzona przez Z. Siedleckiego 26 02 2015