Odznaczenia Łowieckie

ZŁOM

Odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi” (określany jako „Złom”) – ustanowione 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich.

17 czerwca 2018 roku
Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wręczone medale za zasługi dla łowiectwa następującym Kolegom:
„Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej” – Franciszek Głuszek, Jerzy Żukowski, Ryszard Jakubas (pośmiertnie)
„Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej” – Lech Wiklicki
10 sierpnia 2016 roku
Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie nadała odznaczenie w Okręgu słupskim PZŁ:

„Złom” – Zygmunt Kołodziej. – link do zdjęć

20 września 2014 roku

Przy okazji uroczystości otwarcia nowej siedziby naszego Koła Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Słupsku i jednocześnie Członek Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie Jerzy Barbarowicz oraz Marian Wilczewski Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku dokonali dekoracji członków Koła następującymi odznaczeniami:

„Złom” – January Wysocki.

„Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej” – Tadeusz Głuszek,Wiesław Głuszek, Robert Kołodziej.

„Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej” – Bogusław Głuszek, Jerzy Kmieć, Józef Kozłowski, Roman Paduch.

Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego” – Roman Bekalski, Piotr Czepiel, Franciszek Głuszek, Jerzy Żukowski, Marek Żukowski.

29 sierpnia 2009 roku

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej” – January Wysocki i Zygmunt Kołodziej.

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej” – Paweł Placha.

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej” – Robert Kołodziej, Tadeusz Głuszek,Wiesław Głuszek oraz Jacenty Bednarczyk.

28 sierpnia 2004 roku

Sztandar Koła otrzymał odznaczenie „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”. Dekoracji dokonał Poseł na Sejm RP Władysław Szkop.

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej” – Stanisław Szyszko i Jerzy Caban.

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej” – Stanisław Żukowski.

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej” – Irena Pielecka i Roman Bekalski.