WYSTAWA TROFEÓW ŁOWIECKICH

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia organizowana jest co pięć lat wystawa trofeów łowieckich pozyskanych przez Członków naszego Koła. Zarząd Koła zaprasza wszystkich myśliwych "Leśnej Polany" do wzięcia udziału w wystawie. W związku z powyższym należy dostarczyć do siedziby Koła w dniach 10 i 11 września od godziny 16:00 trofea: wieńce…

Informacje Sekretarza Koła

Koledzy Myśliwi proszeni są o przekazanie najpóźniej do 5 września 2019 roku swojej decyzji do Sekretarza Koła: a) kto chce uczestniczyć w szkoleniu umożliwiającym odstrzał Bobrów. b) kto wyraża chęć udziału w akcji "Darz Bór - Darz Krew". c) Kto chce poszerzyć swoją wiedzę z ustawy RODO.